Editie 01/2019

Waar ben je naar op zoek?

Sluit venster
Expertgroep Verkenning van de Toekomst

samenwerken

Expertgroep Verkenning van de Toekomst

De expertgroep Verkenning van de Toekomst buigt zich over de mogelijkheden die nieuwe technologische ontwikkelingen bieden aan goede doelen. De focus ligt op ‘engagement’ (het verbinden van mensen aan je missie) omdat dit een overkoepelend thema is dat alle goede doelen aangaat.

De opdracht aan de expertgroep is:

Dit jaar staat Artificial Intelligence centraal. In het bijzonder de toepassing van AI op het verbinden van mensen aan de realisatie van de missie van een goed doel. Deze keuze is met name gebaseerd op het feit dat AI een technologie is die nauw verbonden is met andere technologieën zoals Big Data en Robotisering.

Visie en advies AI

De expertgroep heeft in de zomer aan de hand van een viertal scenario's een visie ontwikkeld. De vier toekomstscenario's hebben betrekking op de mate van samenwerking en transparantie. Men is het er over eens dat het geen optie is om niet samen te werken. Goede doelen moeten samenwerken om het meeste uit AI en big data te halen. Samenwerking op het gebied van het ontwikkelen van AI-toepassingen heeft voordelen op het gebied van delen van tijd, investering en kennis.

Er spelen twee aspecten bij samenwerking op het gebied van data, namelijk bijeenvoegen van data en het gezamenlijk ontwikkelen van algoritmes voor het verwerken van data. Het is belangrijk om een gezamenlijk uitgangspunt te hebben: wat is het doel, wat willen we bereiken en dus: waartoe delen we data. De mate van transparantie is daarvan afhankelijk. Daarnaast wordt en zal transparantie worden afgebakend door de huidige regelgeving.

Het advies uit de expertgroep is om (al dan niet gezamenlijk) te beginnen met ervaring op te gaan doen met data en AI. Het thema is voor velen nog zo abstract, dat nog lastig te bepalen is wat er precies mogelijk is, en daarmee wat we kunnen en dus willen bereiken. Door op kleine schaal individueel of in werkgroepen te beginnen met een inventarisatie kunnen goede doelen meer ervaring opdoen met en zicht krijgen op:

Met betrekking tot Artificial Intelligence:


Met betrekking specifiek tot data:

Top