Editie 01/2019

Waar ben je naar op zoek?

Sluit venster
Programmateam Innovatie

samenwerken

Programmateam Innovatie

Het programmateam Innovatie (voorheen de expertgroep Verkenning van de Toekomst) signaleert technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor goede doelen, verkent de nieuwe mogelijkheden die deze ontwikkelingen met zich meebrengen en vertaalt de bevindingen in concrete adviezen voor de sector. De focus ligt op ‘engagement’ (het verbinden van mensen aan je missie) omdat dit een overkoepelend thema is dat alle goede doelen aangaat.

In 2019 is er gestart met Artificial Intelligence. In het bijzonder de toepassing van AI op het verbinden van mensen aan de realisatie van de missie van een goed doel. Deze keuze is met name gebaseerd op het feit dat AI een technologie is die nauw verbonden is met andere technologieën zoals Big Data en Robotisering.

Visie en advies AI

Het programmateam heeft aan de hand van een viertal scenario's een visie ontwikkeld. De vier toekomstscenario's hebben betrekking op de mate van samenwerking en transparantie. Men is het er over eens dat het geen optie is om niet samen te werken. Goede doelen moeten samenwerken om het meeste uit AI en big data te halen. Samenwerking op het gebied van het ontwikkelen van AI-toepassingen heeft voordelen op het gebied van delen van tijd, investering en kennis.

Er spelen twee aspecten bij samenwerking op het gebied van data, namelijk bijeenvoegen van data en het gezamenlijk ontwikkelen van algoritmes voor het verwerken van data. Het is belangrijk om een gezamenlijk uitgangspunt te hebben: wat is het doel, wat willen we bereiken en dus: waartoe delen we data. De mate van transparantie is daarvan afhankelijk. Daarnaast wordt en zal transparantie worden afgebakend door de huidige regelgeving.

Het advies is om (al dan niet gezamenlijk) te beginnen met ervaring op te gaan doen met data en AI. Het thema is voor velen nog zo abstract, dat nog lastig te bepalen is wat er precies mogelijk is, en daarmee wat we kunnen en dus willen bereiken. Door op kleine schaal individueel of in werkgroepen te beginnen met een inventarisatie kunnen goede doelen meer ervaring opdoen met en zicht krijgen op:

Met betrekking tot Artificial Intelligence:


Met betrekking specifiek tot data:

Top